Παρουσίαση Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» λειτουργεί από το 1953 στη Νέα Μάκρη Αττικής. Είναι Ν.Π.Ι.Δ φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προσφέρει ειδική εκπαίδευση, κατάρτιση και προνοιακές υπηρεσίες σε άτομα διαφόρων ηλικιών (εφήβους, νεαρούς ενήλικες & ενήλικες) με αυτισμό, νοητική αναπηρία και κοινωνικά ελλείμματα. Ανήκει στους πιστοποιημένους φορείς του Υπουργείου Εργασίας για την παροχή υπηρεσιών πρόνοιας σε Άτομα με Αναπηρία και από τον 03/2021 το Ίδρυμα έχει πιστοποιηθεί και ως Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).

Κύριος σκοπός του Ιδρύματος, είναι η υποστήριξη και βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης και του επιπέδου λειτουργικότητας, καθώς και η μέγιστη δυνατή αυτονόμηση και κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων που παρουσιάζουν Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) με ή χωρίς νοητική αναπηρία, μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Δoμές – Υπηρεσίες – Εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος

ΚΔΗΦ - Κέντρο Διημέρευσης Και Ημερήσιας Φροντίδας

Στο Κέντρο Διημέρευσης Και Ημερήσιας Φροντίδας λειτουργούν 6 Ειδικά Εργαστήρια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κεραμικής, Ψυχρής Κεραμικής, Μαγειρικής, Χειροτεχνίας Και Διακόσμησης, Οικιακής Οικονομίας, Κηπουρικής) και τρία (3) Τμήματα Ημερήσιας Διαβίωσης.

Στα ειδικά εργαστήρια εκπαίδευσης και κατάρτισης οι εξυπηρετούμενοι  εκπαιδεύονται στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου προσαρμοσμένο στις δεξιότητες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός, αλλά και της ομάδας εν γένει. Παράλληλα υποστηρίζονται συνολικά στην ανάπτυξη και διατήρηση των δεξιοτήτων τους, στην κοινωνικοποίηση τους και την -κατά το δυνατόν- ένταξη και ενσωμάτωση τους στην κοινωνική ζωή και στην αγορά εργασίας.

Στα Τμήματα Ημερήσιας Διαβίωσης φιλοξενούνται νέοι και νέες με σοβαρή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση, που χρήζουν εξειδικευμένων υπηρεσιών και δια βίου στήριξης από το εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό, με στόχο την αυτό-εξυπηρέτηση, την διαχείριση της συμπεριφοράς, την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής.

Οι εξυπηρετούμενοι όλων των εργαστηρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των τμημάτων ημερήσιας διαβίωσης συμμετέχουν σε ομαδικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής και άθλησης, μουσικοθεραπείας, ενώ παράλληλα παρακολουθούν και εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης.

Διεπιστημονική Ομάδα

Η λειτουργία όλων των δομών του Ιδρύματος, υποστηρίζεται από πλήρη Διεπιστημονική Ομάδα, που είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την εκπόνηση όλων των προγραμμάτων ειδικής παρέμβασης, ομαδικών και ατομικών.

Η ομάδα απαρτίζεται από Παιδοψυχίατρο – Επιστημονικό Διευθυντή, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Λογοπεδικούς, Γυμναστές ειδικής αγωγής, Νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες.

Τέλος, στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στη Νέα Μάκρη, φιλοξενούνται & λειτουργούν τα δύο Δημόσια Ειδικά Σχολεία της ευρύτερης περιοχής: 1. Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Nέας Μάκρης & 2. Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Επαγγελματικά Εργαστήρια Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Νέας Μάκρης.

ΜΕΛΟΣ EASPD

Το Ίδρυμα είναι μέλος του EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) με έδρα στις Βρυξέλλες. Το EASPD είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί και προβάλλει δράσεις περισσότερων από 17.000 φορέων στην Ευρώπη, που παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία. Στόχος του είναι να προωθήσει μέσω υπηρεσιών υψηλής ποιότητας την παροχή ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, που στην Ευρώπη ξεπερνούν σε αριθμό τα 100 εκατομμύρια. 

MEΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (THE NET)

Το Ίδρυμα είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ (THE NET) Δίκτυο Παροχών Υπηρεσιών για ΑμεΑ. Στόχος του είναι η συνεργασία Φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε ΑμεΑ, προκειμένου να αναπτυχθούν και να προαχθούν επιστημονικές και τεκμηριωμένες μέθοδοι εξέλιξης, εκπαίδευσης και αποκατάστασης. Σκοπός του είναι η προώθηση θεμάτων των ανθρώπων με αναπηρία προς το Κράτος αλλά και προς την επικράτεια.