Ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια φορά τον Όμιλο MOTOR OIL, για την πολύτιμη στήριξη και συνεισφορά του, στο φιλανθρωπικό και προνοιακό έργο του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».