Εργαστήρια

Στο Ίδρυμα λειτουργούν 6 παραγωγικά Εργαστήρια

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, εφαρμόζεται μία προσπάθεια κυκλικής συμμετοχής (rotation) σε όλα τα εργαστήρια Παιδιών με ήπια νοητική καθυστέρηση.Τα παιδιά επιλέγονται από την Ιατροπαιδαγωγική ομάδα και συμμετέχουν δοκιμαστικά και με επικοινωνία με τους γονείς ώστε να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην ψυχολογία των Παιδιών.

Εργαστήριο Υφαντικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ5

Εργαστήριο Σίτισης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣΗ

Εργαστήριο Κεραμεικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Εργαστήριο Ψυχρής Κεραμεικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΡΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Εργαστήριο Χειροτεχνίας και Διακόσμησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Εργαστήριο Κηπουρικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ