Μ.Ε.Λ.Μ.
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΟΥ & ΜΑΘΗΣΗΣ

Τα Προγράμματα της Μ.Ε.Λ.Μ. υλοποιούνται μέσω ατομικών ή/και ομαδικών συνεδριών, αναλόγως με την κάθε περίπτωση και πάντα κατόπιν διεπιστημονικής αξιολόγησης και προηγούμενης συνεννόησης με τους γονείς/κηδεμόνες.

Η Μονάδα Επικοινωνίας Λόγου και Μάθησης στελεχώνεται από καταρτισμένους:

Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς και Ψυχολόγους

οι οποίοι μετά από αξιολόγηση σχεδιάζουν το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης για τη βελτίωση ή/και την αποκατάσταση των δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζει το παιδί ή ο ενήλικας.

Αρχές του χώρου μας:

 • Η συνέπεια
 • Ο σεβασμός στην ατομικότητα
 • Η συνεργασία με την οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο
 • Η διεπιστημονική προσέγγιση για κάθε θέμα που αφορά την ψυχική υγεία και μαθησιακή πρόοδο του παιδιού

Πιθανές Δυσκολίες που μπορεί να χρήζουν των υπηρεσιών μας:

 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας (περιορισμένο λεξιλόγιο, αρθρωτικές δυσκολίες, τραυλισμός)
 • Μαθησιακές δυσκολίες και Δυσλεξία
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα
 • Διαταραχές συμπεριφοράς
 • Κινητικές δυσκολίες
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 • Συναισθηματικές δυσκολίες
 • Αγχώδεις διαταραχές – φοβίες

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ειδικά Παιδαγωγικά –
 • Μαθησιακά Προγράμματα
 • Ψυχοθεραπεία
 • Ομάδες Γονέων
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Χορήγηση ψυχομετρικών τεστ (WISC, WAIS κ.α.), με έκθεση για επίσημη χρήση, χωρίς λίστα αναμονής & σε προνομιακές τιμές.

Ώρες Λειτουργίας

14:00μ.μ. – 21:00μ.μ.

Δεκτά όλα τα ταμεία.

Τηλέφωνο για Ραντεβού