Ομάδες Ημερήσιας Διαβίωσης

Στο ΄Ιδρυμα λειτουργούν 3 μικτά τμήματα ημερήσιας διαβίωσης, στα οποία εντάσσονται νέοι και νέες με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός), νοητική υστέρηση και σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες.

Φιλοσοφία του προγράμματος είναι να υπάρχει εξατομικευμένη προσέγγιση στα πλαίσια της ομάδας (κάθε ένας είναι μοναδικός) με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση, ανάπτυξη και συντήρηση βασικών δεξιοτήτων στο λειτουργικό και γνωστικό επίπεδο.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Δ

Η εκπαιδευτική διαδικασία αρχίζει με:

 • Γνωριμία – Παρατήρηση – Ομαδοποίηση
 • Ανίχνευση λειτουργικότητας, επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων
 • Αξιολόγηση
 • Προσδιορίζονται ατομικά πλάνα δράσης

Η ΚΥΡΙΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΠΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

Ι. Αυτοεξυπηρέτηση – Αυτοπροστασία – Αυτονομία

 • Εκμάθηση και τήρηση κανόνων υγιεινής (πλύσιμο χεριών, δοντιών, ξύρισμα, προσωπική υγιεινή, ένδυση, φαγητό, καλωπισμός).
 • Ανάπτυξη απλών οικιακών δεξιοτήτων (στρώσιμο τραπεζιού, κρεβατιού, χρήση μικρών ηλεκτρικών συσκευών, καθαριότητα χώρου, Παρασκευή μικρών γευμάτων – ροφημάτων).
 • Βελτίωση Διατροφικών συνηθειών.

ΙΙ. Απόκτηση και συντήρηση γνώσεων που αφορούν:

 • Ανάγνωση, γραφή, απλές μαθηματικές πράξεις.
 • Χωροχρονική τοποθέτηση (ώρα, ημερομηνία, εποχή).
 • Αναγνώριση χρημάτων.
 • Διέγερση και βελτίωση μνήμης, αντίληψης, κρίσης, λεκτικής και περιγραφικής ικανότητας.
 • Βελτίωση και ανάπτυξη λεπτής – αδρής κίνησης.

ΙΙΙ. Κοινωνικοποίηση

 • Οριοθέτηση συμπεριφορών και αποδόμηση αρνητικών στάσεων.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές εκδηλώσεις (επισκέψεις σε οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, μουσείς, ζωολογικό πάρκο, αναψυκτήρια, κ.α.).
 • Ψυχαγωγία- Διαχείριση ελεύθερου χρόνου.
 • Δημιουργική απασχόληση (συνεργασία, ζωγραφική, απλές κατασκευές).
 • Αντίληψη κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής – πεζοπορία.
 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικών και οικολογικών θεμάτων.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών.

ΙV. Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων

 • Γνωριμία με υλικά, εργαλεία και τεχνικές χρήσης αυτών.
 • Διαχείριση μικρών χρηματικών ποσών.
 • Συνειδητοποίηση κανόνων ασφαλείας.

Επίσης η ομάδα καλύπτεται από ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών ειδικοτήτων στα πλαίσια πρόληψηςθεραπείας, αλλά και στήριξης της παιδαγωγικής – εκπαιδευτικής διαδικασίας (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοθεραπεία, ειδική γυμναστική, ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη, υποστήριξη από κοινωνικό λειτουργό).

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας διατηρείται στενή συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον και ανταλλάσσονται πληροφορίες με τα τετράδια επικοινωνίας.

Σκοπός της εκπαίδευσης σε αυτά τα τμήματα είναι εκτός από την αυτονόμηση και απόκτηση ενηλίκων συμπεριφορών η ομαλή ένταξη των εκπαιδευομένων στα προστατευμένα επαγγελματικά εργαστήρια του Ιδρύματος.