Μία καινοτόμος δράση
του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Το Ίδρυμα για το παιδί Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ στα πλαίσια καινοτόμων θεραπευτικών δράσεων για παιδιά με ΔΑΦ υλοποιεί πρόγραμμα Θεραπευτικού Λαχανόκηπου στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην Nέα Μάκρη.

Η δράση χρηματοδοτείτε από το πρόγραμμα REMAP που υλοποιείται στην Ελλάδα υπό τον συντονισμό της Κάριτας Ελλάς.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε έκταση 1500 τ.μ., η οποία αποτελεί μέρος του εργαστήριου κηπουρικής και ευρύτερα της έκτασης που καλλιεργείται για τους ψυχοθεραπευτικούς σκοπούς των ωφελούμενων του Ιδρύματος.

Ο Θεραπευτικός λαχανόκηπος της Παμμακάριστου εντάσσεται στις δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και την νοητική υστέρηση με σκοπό την ένταξη τους στον εργασιακό χώρο. Η καλλιέργεια και η κηπουρική λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά καθώς τα αποτελέσματα της δράσης αυτής είναι εμφανή σε μικρό σχετικά χρόνο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ωφελούμενοι μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς από γειτονικές χώρες της Βαλκανικής αλλά και της Μέσης Ανατολής.

Η συνεργασία & συμμετοχή με άλλες κοινωνικές ομάδες (πρόσφυγες & μετανάστες) βελτιώνει την κοινωνική αποδοχή και ένταξη τους στην κοινωνία.

Η επαγγελματική κατάρτιση στις εποχικές καλλιέργειες για μια ομάδα συνανθρώπων μας με μεταναστευτικό υπόβαθρο που διαβιούν στην τοπική κοινότητα, έρχεται να καλύψει ακόμα μια ανάγκη μέσω του προγράμματος, καθώς συμβάλλει στην προσπάθεια για εργασιακή ένταξη νέων ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, δίνοντάς τους απαραίτητα εφόδια, και την απαιτούμενη αναγνώριση από ένα έγκριτο ίδρυμα, για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Κατασκευή Θερμοκηπίων με την χρηματοδότηση
της ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΜΑΪΟΣ 2022

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των θερμοκηπίων του Θεραπευτικού λαχανόκηπου SACRA TERRA, του Ιδρύματος για το παιδί Η ΠΑΜΜΑΚΡΙΣΤΟΣ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

  • 50 πιστοποιημένοι ωφελούμενοι ΑμεΑ (μέσης και υψηλής λειτουργικότητας, μεταξύ 18 και 40 ετών) που διημερεύουν στο Ίδρυμα, από τους οποίους 7 ωφελούμενοι, υψηλά λειτουργικοί,  με  μεταναστευτικό υπόβαθρο (πρώτης και δεύτερης γενιάς μετανάστες από Ινδία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ιράκ κλπ.) ηλικίας 22 με 37 ετών. Οι εν λόγω ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα είχαν τη δυνατότητα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης.
  • Το πρόγραμμα υποστηρίζουν 3 εργοθεραπευτές, 1 ψυχολόγος και 4 ειδικοί παιδαγωγοί. Ενώ καθημερινή 4ωρη εργασία προσέφεραν 2 εργαζόμενοι του Ιδρύματος (εργάτες γης και γενικών καθηκόντων).

Η ενασχόληση των συνάνθρωπων στο φάσμα του αυτισμού με την καλλιέργεια και την κηπουρική λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά καθώς τους βοηθά να διατηρούν τη σωστή διέγερση και να αποφεύγουν την αισθητηριακή υπερφόρτωση. Βελτιώνει την αυτοπεποίθηση, την κοινωνικοποίηση και συντελεί στην ψυχοσωματική και πνευματική τους ανάπτυξη και ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η συνεργασία & συμμετοχή άλλων κοινωνικών ομάδων και εθνοτήτων (πρόσφυγες & μετανάστες) βελτίωσε την κοινωνική αποδοχή και ένταξη τους στην κοινωνία ενώ παράλληλα τους προσέφερε την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία για την ανεύρεση εργασίας.

Σπορά – Καρποφορία – Συγκομιδή
Ο Θεραπευτικός Λαχανόκηπος SACRA TERRA σε πλήρη ανάπτυξη

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Η πρώτη συγκομιδή σε μαρούλια, μπρόκολα, μελιτζάνες, κολοκυθάκια και αρωματικά φυτά ήταν ικανή να καλύψει τις ανάγκες σίτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της περιοχής και μέρος της καθημερινής σίτισης του άπορου αυτιστικού πληθυσμού που εξυπηρετεί το Ίδρυμα.

Με την λήξη του προγράμματος ο Θεραπευτικός Λαχανόκηπος θα καλύπτει κατά 85% τις ανάγκες σίτισης σε φρούτα και λαχανικά των ωφελούμενων του Ιδρύματος, κατά 67% τις ανάγκες σίτισης σε οπωροκηπευτικά, βότανα και αρωματικά φυτά των μεταναστών ΑμεΑ και των οικογενειών τους. 

Επιτυχή Ολοκλήρωση του Προγράμματος
Θεραπευτικός Λαχανόκηπος

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Στα μέσα Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η δράση του προγράμματος REMAP που υλοποιείται στην Ελλάδα υπό τον συντονισμό της Κάριτας Ελλάς.

Ο Θεραπευτικός Λαχανόκηπος του Ιδρύματος λειτουργεί ως πιλότος για την περεταίρω επέκταση του βάζοντας τις βάσεις για την εκμετάλλευση και ανάπτυξη της υπόλοιπης γης που διαθέτει το Ίδρυμα.

Το Ίδρυμα συνεχίζει να υποστηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και φροντίζει για την επαγγελματική αποκατάσταση όλων των μεταναστών που εκπαιδεύτηκαν στον Θεραπευτικό Λαχανόκηπο  Sacra Terra.

ΜΑΙΟΣ 2023

Από την επέκταση της δράσης Sacra terra -Θεραπευτικός Λαχανόκηπος- συνεχίζουν να επωφελούνται άμεσα οι ωφελούμενοι του ιδρύματος. Παράλληλα το Ίδρυμα συνεργάζεται και με άλλους φορείς, με σκοπό την μετάδοση της γνώσης και τα οφέλη από την καλλιέργεια της γης που είχε το πρόγραμμα στον αυτιστικό πληθυσμό του Ιδρύματος. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε καθημερινή βάση, η συμμετοχή του γεωπόνου εθελοντή, καθώς και του βοηθητικού προσωπικού αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντική.

Δράση «Γεύμα Αγάπης»

Στις αρχές Ιουνίου το Ίδρυμα οργάνωσε «Γεύμα Αγάπης» για τη σίτιση του μεταναστευτικού πληθυσμού της περιοχής. Η δράση υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος με τη συμμετοχή των ωφελούμενων του προγράμματος Sacra Terra. Τα γεύματα που προσφέρθηκαν στην δράση ήταν κατά 35% από την παραγωγή του Θεραπευτικού Λαχανόκηπου.