Την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου η Κάριτας Ελλάς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανακούφισης των Πληγέντων από τις πυρκαγιές της Αττικής, σε συνεργασία με το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» και την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ), πραγματοποίησε με επιτυχία ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Φυσικές Καταστροφές – Σχεδιάζοντας την επόμενη ημέρα» στους άρτια εξοπλισμένους χώρους του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος».

Στο πλαίσιο της συνάντησης, κλινικοί ψυχολόγοι, ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές σκιαγράφησαν τα χαρακτηριστικά μιας φυσικής καταστροφής και την επίδρασή της σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα αναπτύχθηκε ο παράγοντας της ψυχικής ανθεκτικότητας των ανθρώπων που έχουν βιώσει ένα τόσο τραυματικό γεγονός καθώς επίσης και οι τρόποι σταδιακής ανάκαμψης σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. Στο τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησαν μαρτυρίες, ερωτήσεις και διάλογος σχετικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν από τους ειδικούς.

Η ικανοποίηση των παρευρισκομένων πληγέντων, των φορέων που δρουν στο πεδίο και των δωρητών,  από την δραστηριότητα της Κάριτας Ελλάς, ήταν έκδηλη και η συνάντηση έκλεισε με την επιθυμία συνέχισης παρόμοιων ενημερωτικών συναντήσεων. Ο χαρακτήρας της συνάντησης ήταν διαδραστικός και μέσω αυτής επιτεύχθηκε μια πρώτη συζήτηση και ζύμωση γύρω από το βίωμα της πυρκαγιών της 24ηςΙουλίου.

Μετά την πεντάμηνη παρουσία της Κάριτας Ελλάς στο πλευρό των πυροπαθών της ανατολικής Αττικής, ο Οργανισμός συνεχίζει το ταξίδι συμπαράστασης και ελπίδας που ξεκίνησε τον Αύγουστο.