Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» και η Κάριτας Ελλάς ενώνουν ξανά δυνάμεις και στέκονται στο πλάι των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας. Ετοιμαζόμαστε για την αποστολή κρεβατιών, στρωμάτων και άλλων επίπλων πρώτης ανάγκης προς τους συνανθρώπους μας που πραγματικά τα χρειάζονται.
Γιατί όπου υπάρχει ανάγκη, η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη είναι για εμάς η απάντηση!