ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού στο ίδρυμα  είναι πολύπλευρος σε ένα πλαίσιο κλειστής περίθαλψης για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Κύρια συμβολή του, είναι η αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και όλων των συνοδών προβλημάτων κυρίως των προβλημάτων συμπεριφοράς που προκύπτουν από  αυτές.
Τα σύνθετα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές επηρεάζουν όλους τους τομείς τις ανάπτυξής τους και παρεμποδίζουν την φυσιολογική τους ανάπτυξη σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητές τους.
Έτσι ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού στο ίδρυμα δεν εστιάζει απλά και μόνο  στην μαθησιακή δυσκολία που αφορά στην κατάκτηση εκπαιδευτικών γνώσεων, αλλά το πιο σημαντικό μέρος της εργασίας του επικεντρώνεται στην εκμάθηση και άσκηση από των πλέων απλών καθημερινών δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης μέχρι και των πιο σύνθετων κοινωνικών δεξιοτήτων  που θα τα οδηγήσει στην κατά το δυνατόν πιο ομαλή επαγγελματική  και κοινωνική ένταξη.

Για παράδειγμα στο πλαίσιο του ιδρύματος στόχος του ειδικού παιδαγωγού είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατακτήσουν ένα βασικό επίπεδο ωριμό-τητας έτσι ώστε να είναι ικανά να φροντίζουν τον εαυτό τους στις καθημερινές δραστηριότητες ζωής (σίτιση, καθαριότητα, ντύσιμο, φροντίδα προσωπικού χώρου κ.λ.π.) αλλά και την κοινωνικοποίηση τους με άσκηση δεξιοτήτων που αφορούν στην εκμάθηση κοινωνικών κανόνων όπως «τι επιτρέπεται και τι όχι», πως εκφράζω αυτό που θέλω ,πως ζητώ βοήθεια, πως δημιουργώ φιλίες κ.λπ.

Παράλληλα με αυτά ασχολείται και με το κομμάτι της τυπικής εκπαίδευσης φροντίζοντας την απόκτηση γνώσεων και κυρίως ανάγνωσης γραφής μαθηματικών εγνοιών και γενικών ειδικών γνώσεων σύμφωνα με το γνωσιακό δυναμικό κάθε παιδιού.

Έτσι για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών καταρτίζει, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα που βασίζονται κυρίως σε πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο οπτικούς εναλ-λακτικούς τρόπους για την επικοινωνία  και την μάθηση.

Τα σύνθετα και σύμπλοκα προβλήματα των παιδιών με αναπτυξιακή διαταραχή απαιτούν μόνιμη και συστηματική συνεργασία με όλες τις ειδικότητες της ιατροπαιδαγωκής ομάδας  για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου αποκαταστασιακού προγράμματος του παιδιού.

This is custom heading element

  • img-post20

    Ayoub Ameqran

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam....

  • img-post21

    Howard Porter

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam....