Λογοπεδικός

Η Ομάδα Λογοπεδικών αποτελεί την κύρια βασική Διεπιστημονική Ομάδα της Μονάδας Επικοινωνίας Λόγου και Μάθησης και συγκροτείται από τις Λογοπεδικούς του Ιδρύματος και τις/τους εκάστοτε Εξωτερικούς Συνεργάτες.

Κάθε Λογοπεδικός – μέλος της Ομάδας – λειτουργεί βάση του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών ή/και του Ευρωπαϊκού Προφίλ του Λογοπεδικού.

Στόχος της ομάδας μας είναι να συμβάλουμε ομαδικά ή ατομικά στα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους που φοιτούν στην Παμμακάριστο σε στενή συνεργασία με τους γονείς αλλά και όλους τους εκπαιδευτές και το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.

Ο Ρόλος του Λογοπεδικού-Λογοθεραπευτή

  • Ασχολείται με τις διαταραχές της επικοινωνίας (λεκτικής ή μη λεκτικής, του προφορικού ή γραπτού λόγου) στα παιδιά, τους εφήβους, τους ενήλικες και τους υπερήλικες.
  • Δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης-θεραπείας, αποκατάστασης και έρευνας των διαταραχών αυτών.
  • Συνεργάζεται με άλλους ειδικούς (ιατρούς, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.) όταν απαιτείται.

Τομείς εργασίας μέσα στο Ίδρυμα

Παραγωγικά Εργαστήρια και Ημερήσια Διαβίωση, Οικοτροφείο, Ιατροπαιδαγωγική ομάδα, Επιμόρφωση/Ενημέρωση γονέων, Επιμόρφωση/Εκπαίδευση και εποπτεία Λογοπεδικών, Κλινική πρακτική φοιτητών, Έρευνα, Μονάδα Επικοινωνίας Λόγου και Μάθησης.