Γυμναστής Ειδικής Φυσικής Αγωγής

Ο γυμναστής της ειδικής φυσικής αγωγής είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση  εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής με στόχο να συµπεριλάβει όλους τους ωφελούμενους  ανεξάρτητα από την φυσική τους κατάσταση και τις  κινητικές τους δεξιότητες.

Μέσα από ένα τέτοιο πρόγραµµα δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες, να βελτιώσουν την φυσική  τους κατάσταση και τις ατοµικές τους ικανότητες. Η κοινωνικοποίηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και η ένταξή τους σε οµάδα συµβάλει στην καλύτερη ψυχολογική τους ισορροπία. Αρχικά ο καθηγητής της ειδικής φυσικής αγωγής αξιολογεί τον κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραµµα παρέμβασης για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων µε διάφορες ασκήσεις και δραστηριότητες. Στη συνέχεια οι ασκήσεις αυτές μπορούν να ενσωματωθούν  και στα πλαίσια ενός ομαδικού προγράμματος όπου και θα αναπτυχθούν επιπλέον δεξιότητες συνεργασίας με στόχο την εκμάθηση  της ευγενούς  άµιλλας και του συναγωνισμού.

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ:

  • Εφαρμόζει μια συχνή αξιολόγηση με συστηματική παρατήρηση σε βάθος χρόνου.
  • Αναπτύσσει ένα πλάνο διαχείρισης και ελέγχου της συμπεριφοράς του παιδιού.
  • Σχεδιάζει προγράμματα με βάση την αρχή της Εξατομίκευσης.
  • Χρησιμοποιεί στο μάθημα της Ειδικής Φυσικής Αγωγής συγκεκριμένη δομή – ρουτίνα με «σταθμούς δραστηριότητας» και παροχή προβλέψιμης μετάβασης από τη μια άσκηση στην άλλη.
  • Προσπαθεί να μετατρέπει τις στερεοτυπικές  κινήσεις των ασκουμένων σε λειτουργικές.
  • Εφευρίσκει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.
  • Επιλέγει ασκήσεις που προάγουν την ανάπτυξη της αερόβιας ικανότητας, της ευλυγισίας, της δύναμης και της ισορροπίας.
  • Ενσωματώνει στο μάθημα του ασκήσεις με συνασκούμενο/ους με τελικό στόχο την ένταξη των ασκουμένων σε ομαδικές δραστηριότητες.
  • Εντάσσει σταδιακά τους ασκούμενους σε δημιουργικές δραστηριότητες.