Διοίκηση Δ.Σ.

Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος Δ.Σ.: 

Νικόλας Ρούσσος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: 

Ηλίας Κοντογιώργος

Μέλη Δ.Σ.:   

Δημήτρης Σκλαβούνος

Φίλιππος Ντεβετζής

Ιωάννης Τζέμης

Διονύσης Γουσέτης

Αργύρης Λάσκος – Κυβερνητικός Επίτροπος 

 

Το Αξίωμα του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο.