ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Ο παιδοψυχίατρος είναι υπεύθυνος της ιατροπαιδαγωγικής ομάδας και ο ειδικός που αρχικά αναλαμβάνει την ευθύνη της εξέτασης του παιδιού και της οικογένειας σε μία ή περισσότερες συνεδρίες. Με βάση τα δεδομένα της εξέτασης προτείνει ενδεχόμενες συμπληρωματικές εξετάσεις (κλινικές και εργαστηριακές, ψυχομετρικές δοκιμασίες, μαθησιακό έλεγχο). Ανάλογα με την διάγνωση προτείνει την καταλληλότερη παρέμβαση (π.χ. λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ειδική αγωγή, φαρμακοθεραπεία, συμβουλευτική).

Ο παιδοψυχίατρος ως εξωτερικός συνεργάτης του Ιδρύματος:

 1. Συντονίζει και εποπτεύει, μέσα από την λειτουργία την ιατροπαιδαγωγικής ομάδας, τις διάφορες ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις στους εκπαιδευόμενους.
 2. Παρακολουθεί την καλή πορεία της υγείας των οικοτρόφων και ρυθμίζει την φαρμακευτική αγωγή τους (εκτός αν υπάρχει άλλος θεράπων)
 3. Εφόσον του ζητηθεί συνεργάζεται με κάθε ειδικό που εμπλέκεται ψυχοπαιδαγωγικά με τον εκπαιδευόμενο
 4. Συνεργάζεται τακτικά με γονείς που έχουν αίτημα και παρακολουθεί τα παιδιά τους
 1. Ανάλογα με την διαθεσιμότητα του χρόνου πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις σε όλες τις δομές του Ιδρύματος.
 2. Συνεργάζεται τακτικά με τον Διευθυντή του Ιδρύματος για θέματα που αφορούν το επιστημονικό πεδίο
 3. Συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων
 4. Γράφει τις απαραίτητες παιδοψυχιατρικές γνωματεύσεις, εκθέσεις, σημειώματα και παραπεπεμπτικά.

Όνομα Γιατρού

 • img-post20

  Ayoub Ameqran

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam....