ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» υλοποιεί την Πράξη «ΚΔΗΦ Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (MIS 5002641), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας και των Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π «Αττική 2014-2020». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Φωτογραφίες και Βίντεο

Αθλητικές εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο των προσαρμοσμένων αθλητικών δραστηριοτήτων του, το Ίδρυμα διοργανώνει αγώνες (Τουρνουά Μπάσκετ και Ποδοσφαίρου) στις αθλητικές του εγκαταστάσεις, με τη συμμετοχή αθλητικών ομάδων πλήθους φορέων παροχής εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και προνοιακών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία.

Ευχαριστούμε τους Υποστηρικτές μας