Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

1

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικώς φιλανθρωπικό, που παρέχει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, προνοιακό και κοινωνικό έργο, για παιδιά και νέους με αυτισμό και νοητική αναπηρία και άλλα κοινωνικά προβλήματα, ανελλιπώς από το 1978 που αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. Αποτελεί δε, μετεξέλιξη του «Ιδρύματος Παιδικών Εξοχών Παμμακαρίστου» που ιδρύθηκε το 1953 με Επισκοπικό Διάταγμα.

Στεγάζεται σε ακίνητα της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου Θεοτόκου συνολικής έκτασης 6.000 τ.μ., τα οποία βρίσκονται σε διαμορφωμένη έκταση 20 στρεμμάτων, στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Διοικείται από επταμελές, άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο που προτείνεται από το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής, εγκρίνεται από τον Έξαρχο των Ελληνορρύθμων Καθολικών και διορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα-Νέας Μάκρης.

Οι ανάγκες για βοήθεια, συνδρομή και στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, εξαιτίας σημαντικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων, έγιναν η βασική φιλοσοφία και ο κύριος σκοπός του Ιδρύματος εξαρχής.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όμως, το Ίδρυμα ανταποκρινόμενο σε κοινωνικές ανάγκες και  παράλληλα σε επιστημονικές προκλήσεις, εξειδίκευσε περισσότερο τις υπηρεσίες του, πλαισιώνοντας παιδιά και νέους που αντιμετώπιζαν εκτός σοβαρών μαθησιακών ή/και κοινωνικών προβλημάτων και Διαταραχές  Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) με ή χωρίς νοητική αναπηρία. Επικεντρώθηκε οργανωτικά και επιστημονικά στις εξειδικευμένες ανάγκες του πληθυσμού με ΔΑΦ -που χρήζει ιδιαίτερης πλαισίωσης στη χώρα μας αλλά και γενικώς, εξαιτίας της υψηλής πιθανότητας εμφάνισης της διαταραχής (1/68 παιδιά)- και με συνεχή παρακολούθηση των εξελισσόμενων επιστημονικών αντιλήψεων και των κοινωνικών αναγκών που προκύπτουν συνεχώς, κατέστη ένα από τα ελάχιστα Κέντρα Εκπαιδευτικής Αντιμετώπισης του αυτισμού, το παλαιότερο όλων, στη χώρα μας.

2

Ο ΣΚΟΠΟΣ

Έτσι, ο κύριος σκοπός του Ιδρύματος σήμερα, είναι η κοινωνική και θεραπευτική μέριμνα, η εξειδικευμένη εκπαίδευση, η προ-επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση παιδιών και νέων, εώς 30 ετών, που παρουσιάζουν Διαταραχές  Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) με ή χωρίς νοητική αναπηρία, με στόχο την ένταξη και την ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα και τη βέλτιστη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.