Εργοθεραπευτής

Ο Εργοθεραπευτής επικεντρώνεται στην αύξηση – ανάπτυξη της αυτάρκειας και ανεξαρτησίας σε όλους τους τομείς της ζωής ενηλικών και παιδιών και επικεντρώνεται στη βελτίωση των γνωστικών, κινητικών και αισθητηριακών δεξιοτήτων, καθώς και στην βελτίωση της εικόνας εαυτού και της αυτοεκτίμησης. Μέσα από εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα του παιδιού, για να βελτιώσει την λειτουργικότητα, μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχο-κατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα, που μπορεί να είναι είτε ατομικά είτε ομαδικά, περιλαμβάνουν:

 • εκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
  ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων
  ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού
  προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων

Το τμήμα Εργοθεραπείας του Ιδρύματος, απευθύνεται σε ενήλικα άτομα αλλά και παιδιά, με δυσκολίες:

 • Στην αυτοεξυπηρέτηση
 • Στον αισθητηριακό τομέα
 • Στον αδρό συντονισμό και κινητικότητα
 • Στην λεπτή κινητικότητα
 • Στον οπτικο-κινητικό συντονισμό
 • Στη συμπεριφορά
 • Στο γνωστικό τομέα
 • Στον κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα
 • Στην προσοχή-συγκέντωση και αντοχή στη δραστηριότητα
 • Στην επικοινωνία

Το θετικό αποτέλεσμα της εργοθεραπείας στην αποκατάσταση οφείλεται & στο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε είναι παιχνίδι είτε είναι ένα χόμπι, για να εκπαιδεύσει το άτομο σε κάποια δεξιότητα. Έτσι για να μάθει, για παράδειγμα, ένα άτομο να ακολουθεί οδηγίες, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μουσικές καρέκλες ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε ένα παιδί. Με αυτό τον τρόπο η συνεδρία κυλάει ευχάριστα και η δραστηριότητα αποκτά και ψυχαγωγική αξία για το ίδιο το άτομο. Χρησιμοποιεί ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες κλπ) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του Έργων και δραστηριοτήτων αυτοφροντίδα, παραγωγικότητα, ψυχαγωγία) καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές. Μέσω της Εργοθεραπευτικής αξιολόγησης θα καθοριστούν οι στόχοι της παρέμβασης. Αναλόγως θα καθοριστεί και αν η παρέμβαση θα είναι ατομική ή ομαδική. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι δυναμική διεργασία, και ο Εργοθεραπευτής προσαρμόζει την παρέμβαση στις ανάγκες που διαπιστώνει ότι απαιτούνται για την ολοκλήρωση των στόχων που έχει καθορίσει.

Ο Εργοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ποικίλα υλικά για να προάγει τις απαραίτητες δεξιότητες στα παιδιά. Χρησιμοποιεί στεφάνια, δοκούς ισορροπίας, μπάλες και κορίνες για να αναπτύξει την αδρή κίνηση και την ισορροπία. Κλωστές, κορδόνια, χάντρες, κουβαρίστρες, ψαλίδια, χαρτόνια και χαρτιά, πινέλα, κηρομπογιές, δακτυλομπογιές και πολλά άλλα μέσα γραφής για ν’ αναπτύξει τη λεπτή κινητικότητα και τον συντονισμό ματιού-χεριού (οπτικο-κινητικό συντονισμό). Ακόμη, χρησιμοποιούνται επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, εκπαιδευτικό υλικό, προγράμματα αποκατάστασης σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, επιλεγμένα για το κάθε παιδί η ενήλικα ξεχωριστά ανάλογα με τις δυνατότητές του. Μέσω και της συνεργασίας με τους γονείς κάθε παιδιού οργανώνονται προγράμματα για την αυτο-εξυπηρέτηση του παιδιού (τουαλέτα, σίτιση, ντύσιμο και προσωπική υγιεινή).

Το τμήμα Εργοθεραπείας του Ιδρύματος στεγάζεται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του, σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο, εξοπλισμένο με τα απαραίτητα βοηθήματαπαιχνίδα, και εκπαιδευτικό υλικό, στελεχώνεται από μία αδειούχο Εργοθεράπευτρια με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμενα σεμινάρια (Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΚΠΑ, Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης – SI, MAKATON, WILBARGER, TEACCH, κ.α), ενώ συμμετέχει και στην Ιατροπαιδαγωγική ομάδα του Ιδρύματος.