Τμήματα Ημερήσιας Διαβίωσης

Στα Τμήματα Ημερήσιας Διαβίωσης φιλοξενούνται νέοι και νέες με σοβαρή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση, που χρήζουν εξειδικευμένων υπηρεσιών και δια βίου στήριξης από το εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό, με στόχο την αυτό-εξυπηρέτηση, την διαχείριση της συμπεριφοράς, την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής.

Οι εξυπηρετούμενοι όλων των εργαστηρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των τμημάτων ημερήσιας διαβίωσης συμμετέχουν σε ομαδικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης, προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής και άθλησης, μουσικοθεραπείας, ενώ παράλληλα παρακολουθούν και εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης.