ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 (ΜΙΑΣ) ΘΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ