Με χρώματα και πολλά χαμόγελα, ΜΑΖΙ, τονίζουμε τον σεβασμό στη διαφορετικότητα! Συμβάλουμε στη χαρά της ζωής και στη συνεργασία, προβάλλουμε την αλληλοβοήθεια και τον εθελοντισμό!!!
Ευχαριστούμε πολύ We Love Marathon… Μπράβο σε ΟΛΟΥΣ!!! ✌️